Įdiegta ISO 14001 aplinkosaugos vadybos sistema

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta, įforminta dokumentais, įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat gerinama pagal LST EN ISO 14001:2004 standarto reikalavimus. Šio standarto reikalavimai taikomi tiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos įmonė gali valdyti ir kuriems ji gali daryti įtaką. Aplinkos apsaugos aspektas yra įmonės produktų, paslaugų ir veiklų elementas, galintis veikti aplinką.