Įdiegta ISO 9001 kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema parengta, įforminta dokumentais, įdiegta, prižiūrima ir nuolat gerinama tam, kad teikiamos paslaugos ir gaminiai nuolat atitiktų nustatytus kliento bei veiklai taikomus teisinius reikalavimus. Vadovybė identifikavo svarbius kokybės valdymui procesus, jų seką ir tarpusavio sąveiką. Siekiant apibrėžti kokybės vadybos sistemos reikalavimus bei jų tenkinimo būdus, šie reikalavimai aprašyti kokybės vadybos sistemos reglamente ir procedūrose, jais vadovaujantis yra valdomi, matuojami, analizuojami, prižiūrimi ir nuolat gerinami kokybės vadybos sistemos procesai.